Når du starter på undervisningen får du udleveret en lektionsplan så du kan følge din undervisning det er fastlagt som lovkrav hvad undervisningen skal indeholde. Her under er en kort gennemgang. Af hovedtræk i en køreuddannelse til bil

Her er link til køreskolens lektionsplan som e-bog

1. Teoriundervisning

Der er mødepligt til alle teorilektionerne.

Vi bruger tavle undervisning, som vi supplere med det nyeste IT undervisning. Det kan også bruges hjemme med øvning af prøver. Enkelte gange benytter vi IT i teorilokalet

Der vil være mulighed for, at studere det gennemgået hjemmefra . Holdninger bliver diskuteret. Alle de faremomenter en ny billist skal lære at genkende bliver gennemgået.

Vi starter kl. 18.00 og slutter ca. kl. 20.15.

Der kan være to undervisnings hold, som starter forskudt af hinanden, mandag og onsdag.​

2. Manøvrebane

Inden du må køre på vejen skal du først køre på en lukket øvelses bane. Det gør vi ca 2 uger efter du er startet

Manøvrebanen er en lukket plads, hvor du lærer nogle grundlæggende færdigheder, som bla. indeholder igangsætning, målbremsning, parkering m.m.

Man sidder 1 elev i hver bil og kommer af sted i hold af 3 elever. Forløbet varer 4 x 45 min. Denne del er lovpligtig, og først efter manøvrebane er du klar til første tur på vejen. (der er mødepligt til denne vigtige del af forløbet)

Manøvrebanen ligger enten ved havnen eller i Ellested eller Tietgenbyen

3. Køreteknisk anlæg

Populært kaldet glatbane

Du skal inden køreprøven, gennemgå 4 lektioners obligatorisk kursus på køreteknisk anlæg.

Her vil du lærer at føre en bil i forskellige situationer, både på glat vej og på tør vej og gennem øvelser finde ud af, hvor stor betydning den rigtige køreteknik har i de forskellige situationer, der kan opstå i trafikken.

4. Førstehjælp

I 2006 blev færdselsrelateret førstehjælp obligatorisk, for alle første gangs bilister. Du skal have gennemført et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Hvis du har taget kurset inden for det sidste år, behøver du ikke gennemfører et nyt, men bare medbringe beviset til undervisningen.

Vi anbefaler færdselsrelateret førstehjælp hos køreskolen arrangør. Vi pålægger ikke et ekstra gebyr for dette kursus som koster pt 550 kr.

5. Teoriprøve

Når du er klar til teoriprøve, meldes du til prøve, prøven varer ca. en time i alt. 

Du vil til teoriundervisningen prøve at lave flere evaluerende teoriprøver, så du ved hvordan de foregår når du skal til prøve. Du må maks. have 5 fejl i prøven. Kik på siden teoriprøve for mere information.

6. Køreprøve

Før du kan blive indstillet til køreprøve, skal teoriprøven være bestået.

Den praktiske prøve foretages i skolevognen og starter fra Billedskærevej 13 i Odense. Prøven starter med, at den prøvesagkyndige kontrollerer din identitet og stiller dig en række spørgsmål om kontrol af køretøjets udstyr.

Derefter skal du køre i minimum 25 minutter. 

Efter kørslen vil den prøvesagkyndige evaluere forløbet og fortælle dig, om du er dumpet eller bestået.

Den praktiske prøve kan tidligst aflægges, når du er fyldt 17 år.​

BESTÅR DU

Er prøven bestået, får du på stedet et midlertidigt kørekort. Senere modtager du det rigtige kørekort fra politiet med posten.

DUMPER DU

Hvis du enten dumper den teoretiske eller praktiske prøve, skal du betale et nyt prøvegebyr. Du modtager et link i din E-boks, der kan ikke bookes prøve før dette er betalt.