Hvis du ønsker at skifte køreskole eller må din undervisning afbrydes af andre årsager og du vil have tilbagebetalt for forudbetalt undervisning fx. lovpakken så har køreskolen følgende regler for tilbagebetaling. De samme regler gælder for afregning af skyldige beløb til køreskolen.

  1. Der kan ikke refunderes for afholdt undervisning eks. kørte lektioner afholdt teorilektioner
  2. Rabat udregnes efter forholdet for afholdte lektioner
  3. Ønsker man, uanset årsag, at afbryde undervisnings forløbet, er det altid til de gældende listepriser der afregnes efter.
  4. Har man modtaget teori til Kategori B eller B/E kan der ikke refunderes for teori.
  5. Tilbagebetaling for ikke afholdt undervisning kan kun ske, hvis man retter henvendelse til køreskolen senest 6 måneder efter indbetalingen. Efter 6 måneder har man ikke krav på nogen tilbagebetaling.
  6. køreskolen afregner altid 250 kr for administration.

Bemærk at en eventuel rabat bliver givet på betingelse af, at man har modtaget hele den undervisning som der gives rabat på. Der gives derfor ikke rabat, hvis undervisnings forløbet afbrydes inden man har modtaget hele den lovpligtige undervisning (lovpakken). Rabatten kan dog i særlige tilfælde blive udregnet ud fra hvor meget undervisning der er modtaget.