Her er et lille udsnit af de lovkrav som myndighederne stiller til køreskoler omkring køreundervisning. Der skal gives følgende undervisning også kaldet lovpakken.

  • 4 lektioner på manøvrebane,
  • 29 teorilektioner,
  • 16 kørelektioner i disse 16 lektioner skal der indgå en lektion om kørsel i mørke,
  • 4 lektioner på et køreteknisk kursus

Køreskolen skal benytte en lektionsplan som viser tilrettelæggelsen af undervisningen, denne plan skal indeholde følgende lektioner og det er minimum uddannelse køreskolerne skal give. Man bør ikke forvente at man kan bestå køreprøve på de lektioner der er i lovpakken.

Herudover skal planen indeholde nogle oplysninger omkring regler for pauser i uddannelses forløbet og information om at kursisten skal påregne at forvente at skulle bruge ekstra lektioner end ovenstående.

Det er køreskolens erfaring, at kursister som er ældre end 30 år, kan risikere at forbruget af nødvendige kørelektioner er større end de 16 kørelektioner der er lovens mindstekrav.

Her er en kopi af køreskolens lektionsplan. Den er digital(elektronisk) og kan altid ses på elevens telefon, PC, Tablet

LEKTIONSPLAN

De helt præcise regler kan findes på færdsesstyrelsens hjemmeside. færdselsstyrelsen