Lovkrav

Lovkrav til bil kørekort

Du må tidligst starte 3 mdr. før, du fylder 17 år og du kan aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år, den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag du fylder 17 år. For at få kørekort til almindelig personbil skal du i følge loven som minimum have følgende antal lektioner af en varighed på mindst 45 min.

  1. Mindst 29 teorilektioner og køreskolen tilbyder teoriundervisning til du består.
  2. 4 kørelektioner på lukket øvelsesplads (manøvrebane).
  3. 16 lektioner i manøvrer på vej.
  4. 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.
  5. Alle lektioner er på 45 min.

Ovenstående er et minimumskrav til antalet af undervisnings lektioner. Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage normalt = 14 hverdage
Dette antal lektioner i praktik og teori kaldes tit for “lovpakken” og de fleste køreskoler har normalt en fast pris på dette. Lovpakken er altså det du minimum skal betale til køreskolen for din undervisning.

Yderligere lovkrav til køreundervisning

  • Du skal undervises efter en fastlagt undervisningsplan
  • Du skal have gennemført et 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp
  • Du skal have gennemført 1 kørelektion i mørke og 1 lektion på motorvej inden teoriprøven de 2 lektioner er en del af de 16 lektioner som du skal gennemføre

Pauser i undervisningen (teori eller praktisk) må som hovedregel ikke overstige 3 måneder ellers kan man risikere at skulle starte helt forfra årsagen til fraværet er ligegyldigt.(lovkrav)


Lovkrav til kørekort til B+ eller B/E :

For at erhverve kørekort til B/E eller B+ skal du gennemføre:
4 lektioner i teori og 6 lektioner i praktisk kørsel og bestå en praktisk prøve i kørsel med vogntog.

Da undervisningen til B+ er den samme som til B/E kan det bedst betale sig at tage et B/E kørekort idet B+ ikke giver lov til at køre et vogntog som har en tilladt totalvægt over 4.250 kg.

Der aflægges ikke en teoriprøve men ved køreprøven stilles der spørgsmål i lovkrav om påhængskøretøjets udstyr.

Ikke-navngivet-1

Til hjælp med besvarelsen af spørgsmål ved køreprøven har vi udgivet en folder som kan bruges til forberedelsen.

Udover denne folder får man udleveret en kode til turteori.dk som er et øveprogram i BE teori på nettet.