Vi kan tilbyder den lovpligtige undervisning for kørekort til bil til 13.050 kr. Heri skal tillægges eksterne omkostninger,  se under priser køreskolen tjener ikke noget på disse ekstra omkostninger.
Du skal i følge loven minimum have følgende undervisning som af køreskolerne tit kaldes lovpakken.

  • 29 lektioner i teori,
  • 16 kørelektioner inc.1 lektion i mørke kørsel og motorvej,
  • 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på køreteknisk kursus.

Undervisningen følger naturligvis lovgivningens krav til køreundervisning. Omkring 70% består køreprøven på lovpakken dvs med kun 16 kørelektioner. Inden køreprøven har du normalt 1 lektion. Til denne lektion før prøven afsætter vi 60 minutter mod normalt 45 min. Vil du vide mere detaljeret om vores undervisnings forløb så kik her

 Vi henter og bringer ved køretimerne.

Tilmeld dig holdstart til bil her!