Vi kan tilbyder den lovpligtige undervisning for kørekort til bil til 13.050 kr. Heri skal tillægges eksterne omkostninger,  se under priser køreskolen tjener ikke noget på disse ekstra omkostninger.
Du skal i følge loven minimum have følgende undervisning som af køreskolerne tit kaldes lovpakken.

  • 29 lektioner i teori,
  • 16 kørelektioner inc.1 lektion i mørke kørsel og motorvej,
  • 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på køreteknisk kursus.

Undervisningen følger naturligvis lovgivningens krav til køreundervisning. Omkring 70% består køreprøven på lovpakken dvs med kun 16 kørelektioner. Inden køreprøven har du normalt 1 lektion. Til denne lektion før prøven afsætter vi 60 minutter mod normalt 45 min. 

 Vi henter og bringer ved køretimerne.

Tilmeld dig holdstart til bil her!